top of page

Naše služby

Externí energetik
Untitled design-15.png

Externí energetik

​​Pokud řešíte energie ve Vaší společnosti, ve Vašem bytovém domě nebo průmyslovém parku, budeme za Vás spravovat veškerá odběrná místa ve Vaší správě v oblasti dodávky a odběru elektřiny, plynu a případně dalších energií.

 

Jedná se o soubor činností a opatření, jejichž cílem je zvýšení efektivity. Efektivní řízení a snižování spotřeb energií.

 

Zajišťujeme pravidelný reporting a vyhodnocování spotřeb energií a upozorňujeme na kritické stavy.

 

Zajistíme pro Vás optimalizaci hlavních jističů a distribučních sazeb.

 

S našimi znalostmi Energetického zákona č. 458/2000 Sb. budete mít přehled o všech legislativních změnách. 

Energetický management

Energetický management

Překontrolujeme nebo zavedeme funkční systém Vašeho energetického hospodářství.

 

Identifikujeme potenciál možných úspor a zavedeme relevantní úsporná opatření.

 

Jedná se o cyklický proces trvalého zlepšování, který je složen z činností:

  1. Měření a vyhodnocování spotřeb energií,

  2. návrh potenciálů úspor a vyhodnocení úspor,

  3. zajištění realizace navržených řešení,

  4. určení oblastí pro úsporu s nejvyšším dopadem na konečnou finanční úsporu,

  5. zaškolení Vašich zaměstnanců v souladu s nastavenými pravidly energetického managementu​.

Zajistíme pro Vás potřebné podklady, které jsou v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 a její následné úspěšné certifikování.

Laptop with a man_Snímek obrazovky 2023-03-15 v 20.51.30.png
Dotace
Stránky knihy
Stránky knihy

Dotace

Přinášíme Vám aktuální přehled otevřených dotačních titulů.

 

Při plánování řešení úspor ve Vašem energetickém hospodářství pro Vás vybereme optimální možnost dotačního titulu.

 

Pomůžeme Vám připravit podklady pro podání žádosti o dotaci.

 

Máme za sebou řadu úspěšných projektů týkající se programu EFEKT. 

Elektoinstalace, revize a opravy

Elektroinstalace, revize a opravy

Aby partneři splňovali veškeré legislativní požadavky na bezpečnost práce, požární ochranu a environment, usnadňujeme práci s vedením databáze o provedených revizí a následně zajišťujeme pravidelné revize.

 

Revize provádíme podle platných norem ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600.

 

Zajišťujeme revize pomocí termovize. Pro změnu rezervovaného příkonu zajišťujeme veškerou administrativu i následnou technickou úpravu měřících transformátorů proudu.

 

Našim partnerům zajišťujeme instalaci podružných elektroměrů, systémů měření a regulace, opravy požárních tlačítek a další...

Untitled design-16.png
bottom of page