top of page

Aplikace
E-management

Na základě výstupů z naší aplikace Vám optimalizujeme spotřebu silové elektřiny ve Vaší společnosti. Silová elektřina se podílí na celkové platbě za elektrickou energii cca 55 % až 65 %.

 

Díky našemu systému tedy ušetříte náklady a čas s ručním zapisováním dat o spotřebě.

app_web_1.png
e-management_WEB_2.png

Plně webové řešení!

K datům je potřeba přistupovat neustále, tak aby náš partner i my věděli o všech nečekaných výkyvech ve spotřebě a mohli na ně účinně reagovat.

Jelikož je bezpečnostní politika informačních systémů ve společnostech stále přísnější, publikovali jsme pro Vás celou aplikaci na zabezpečeném serveru, na který se přistupuje přes webové stránky.​

browser.png

Jak aplikace funguje?

Pomocí interního energetického auditu a následného průběžného vyhodnocení spotřeby elektřiny v provozu, dosahujeme u našich partnerů úspory nákladů za elektrickou energii v řádu 5 % až 10 %. 

V aplikaci vyhodnocujeme průběh spotřeby s individuálními parametry z provozu, tak abychom dosáhli maximálního využití a efektivity z neobnovitelných zdrojů energií.

 

Aplikace je meet up point pro nás a naše partnery usnadňující práci nad množstvím dat získaných z podružných měření společnosti. Nemusíte se tedy starat o kontrolu a zápis dat do tabulek zaznamenávající data o spotřebě. Data jsou vždy aktuální a lze zobrazit historii. Pokud by nastala jakákoliv nečekaná situace v odběrovém diagramu, jednoduše pro Vás zjistíme příčinu a zasáhneme pro dosažení maximálního snížení nákladů. Získáte přehlednost nad veškerými daty z energeticky náročných částí Vaší společnosti, pro které je nutná regulace. 

Máte nainstalované podružné měření a chtěli byste využívat maximum, které Vám podružné elektroměry nabízí. Interním auditem energetického managementu Vaší společnosti nastavíme parametry, na základě, kterých budeme následně provádět analýzu. Může se jednat o technologické procesy společnosti, množství využívaného materiálu, výroby energií z obnovitelných zdrojů energie, osvětlovací/vytápěcí plocha, atd.. 

V případě absence dat v jednotlivých částí společnosti pro Vás zajistíme přenosný elektroměr s dálkovým odečtem. Pomocí přenosného elektroměru vytipujeme energeticky náročné části společnosti. Přenosný elektroměr lze připojit na jednotlivé fáze v jističi a lze ho připojit i na šíny. 

S naší aplikací získáte úlevu a náskok při přípravě Energetických auditů a opakujících se auditů na recertifikaci normy ČSN ISO 50001. Veškeré požadavky pro splnění podmínek pro úspěšnou certifikaci normy ČSN ISO 50001 budete splňovat v rámci naší služby.

 

Aplikace podporuje certifikaci podle normy ČSN ISO 50001. 

 

iPad Pro in the hands of a woman sitting on the couch in the kitchen_Struktura uzlu_app.pn

Strukturovanost

Nemusíte vytvářet žádné podklady a tabulky na každou Vaši pobočku, část společnosti nebo bytovou jednotku.

 

Veškerá data, již vyhodnocená, jsou dostupná na jednom místě a můžete jednoduše porovnávat jednotlivé uzly mezi sebou.

 

Do jednotlivých struktur lze poskytnout omezený přístup. S aplikací můžete získat přístup do aplikace také pro Vaše klienty, ve které mohou sledovat svoji historii spotřeb a budoucí fakturu za energie.

 

Také Vám usnadníme práci s rozúčtováním. 

Aktuálnost

Z měřících systémů získáváme data po minutách.

 

Výsledná data jsou přesnější. Kromě grafu spotřeby hlídáme účinnost našich energeticky úsporných opatření v každé části společnosti.

 

Nemusíte tedy čekat na aktuální report

Vašeho interního pracovníka a můžete v čase a odkudkoliv, kontrolovat dodržování jednotlivých opatření.

Woman using MacBook Air in the dining room_Snímek obrazovky 2023-03-15 v 20.22.02.png
Laptop with a man_Snímek obrazovky 2023-03-15 v 20.51.30.png

Energetická náročnost

Jednou z hlavních činností energetického managementu je hodnocení ukazatele energetické náročnosti.

 

S námi si usnadníte práci při výběru jednotlivých parametrů a následných výpočtů, které přímo souvisí s Vaší spotřebou energií. 

Basic verze
 • Pravidelný reporting měsíčních nákladů za elektřinu.

 • Historie spotřeb, překročení a hlídání optima.

 • Hlídání celé výrobní haly z pohledu spotřeby el. energie.

 • hlídání cen pro postupný nákup elektřiny.

 • Jednoduché zobrazení přes webový prohlížeč, bez nutnosti jakékoliv instalace.

 • Žádné další náklady za ukládání a shromažďování dat.

 • Data jsou zabezpečena a pravidelně zálohována.

 • Plná podpora a správa ze strany ENG.

 • Platba formou měsíčního paušálu.

Advanced verze
 • Hlídání prostojů, downtime a peaks jednotlivých prvků výroby.

 • Jednotná investice do systému MaR (pokud není zřízeno).

 • Možnost hlídat veškeré druhy výrobků (ks,kg, m2, m3, atd.) vůči hodinám, směnám, dnům, měsícům.

 • Zajištění kompletního přehledu nad výrobou, vůči spotřebované elektrické energie.

 • Vyhodnocení veškerých energetických ukazatelů, jako je EnPI.

 • Vyhodnocení CO2, vůči produkci a spotřebě el. energie.

 • Hlídání optima + upozornění při překročení nastavení mezí..

 • Úprava optimálních mezí beze změny historických. hodnot

 • Platba formou měsíčního paušálu.

Pošlete nám zprávu
a my se vám brzy ozveme.

Děkujeme za odeslání zprávy!

bottom of page