top of page

Naše projekty

Jsme Česká společnost, který má jasný cíl: pomoci vám dosáhnout úspěchu. Specializujeme se na komplexní energetické služby a naším hlavním zaměřením je dlouhodobá spolupráce s průmyslovými podniky. Naše široká nabídka služeb zahrnuje interní audity energetického managementu, elektroinstalace, optimalizaci provozu a mnoho dalšího. Jsme tady, abychom vám přinesli inovativní řešení, která vám ušetří peníze a čas. Sledujeme nejnovější trendy v energetice, jako jsou obnovitelné zdroje energie a vývoj technologií, abychom vám mohli nabídnout ta nejlepší řešení pro vaše podnikání. Nechte nás být vaším partnerem na cestě k energetické efektivitě a úspěchu. Kontaktujte nás a pojďte společně objevit nové možnosti!

01

IMG_1382.jpg

Zavedení energetického managementu pro areál společnosti JOPO PARK

Jsme hrdi na naši nedávnou spolupráci se společností JOPO PARK, kde jsme úspěšně vypracovali kompletní dokumentaci a implementovali plně funkční energetický systém. Současně jsme úspěšně připravili a podali žádost o dotace v rámci programu EFEKT II, a to s ohledem na maximalizaci využití dostupných finančních prostředků. Jsme potěšeni, že bylo proplaceno 90 % investovaných prostředků, což je důkazem naší efektivní práce a schopnosti dosahovat vynikajících výsledků pro naše klienty.

Tato úspěšná spolupráce je pro nás potvrzením našich schopností poskytovat komplexní a kvalitní energetické řešení, které přináší významnou hodnotu našim klientům.

02

Úpravy rezervovaného příkonu a korekce kompenzační energie

Při potřebě zvýšení kapacity elektrického příkonu nebo optimalizaci provádíme komplexní administrativní a technické úpravy trafostanice, abychom dosáhli požadovaných hodnot.

Důkladně kontrolujeme a provádíme údržbu zařízení s cílem minimalizovat poplatky za dodávku jalové energie. Naše technická řešení pomohla společnostem, jako je například ZF Electronics, eliminovat tyto poplatky. Mezi naše opatření patří instalace kompenzačně-dekompenzačních jednotek, výměna regulátorů, instalace tlumivek a další.

Image.jpeg

03

Analýza výrobních procesů

Woman using MacBook Air in the dining room_Snímek obrazovky 2023-03-15 v 20.22.02.png

Společnost ENG -CR má za sebou úspěšnou spolupráci s výrobními závody v automobilovém průmyslu, kde jsme se zaměřili na optimalizaci energetické efektivity ve výrobním procesu. Naše inovativní řešení se zaměřilo na regulaci výrobních linek a zavedení přesnějších kontrolních mechanismů během provozu, což vedlo k významným úsporám elektrické energie.

Díky pečlivé analýze energetických nároků výrobních zařízení jsme navrhli a implementovali projekt instalace systému monitorování a regulace, který umožňuje optimalizaci výrobních procesů a snižuje výkyvy spotřeby energie na jednotlivých částech výrobních linek. Tato iniciativa nejenže snižuje provozní náklady, ale také přispívá k udržitelnějšímu provozu a ochraně životního prostředí.

04

Instalace měření a regulace

Společnost ENG-CR měla tu čest spolupracovat s významným výrobcem v odvětví, kde jsme realizovali projekt zaměřený na optimalizaci výrobních procesů. Naše služby zahrnovaly plnou přípravu a provedení projektu měření a regulace, který jsme následně spravovali a analyzovali s cílem dosáhnout maximální efektivity v průběhu výrobního procesu.

Díky naší odbornosti a pečlivému sledování naměřených hodnot jsme pomohli našemu partnerovi identifikovat klíčové oblasti pro zlepšení výrobních operací a dosáhnout větší efektivity. Tato spolupráce přispěla k optimalizaci provozních nákladů a zvýšení výkonnosti výrobního zařízení.

Laptop with a man_Snímek obrazovky 2023-03-15 v 20.51.30.png

05

Účast na odborných fórech a konferencích

IMG_7970.jpg

V rámci naší aktivity se pravidelně účastníme odborných konferencí jak v roli posluchače, tak i v roli řečníků. Máme za sebou úspěšné příležitosti vystoupit na různých fórech, včetně nedávného příspěvku na konferenci pořádané společností Envirocont, kde jsme prezentovali výhody aplikace E-Management pro podniky.

Jsme hrdí na naši účast na těchto událostech, které nám umožňují sdílet naše znalosti a zkušenosti s odbornou komunitou. Pro nás je to nejen příležitost se neustále učit nové věci, ale také příležitost přispět k diskusi o aktuálních tématech a trendy v našem odvětví.

bottom of page