top of page
 • Obrázek autoraENG-CR s.r.o.

Aktuální dění v oblasti energetiky 6/24

Rok 2024 přináší do světa energetiky v České republice a Evropské unii zásadní změny a výzvy. Na květnovém zasedání ministři energetiky schválili klíčová opatření pro rozvoj udržitelné infrastruktury elektrizační soustavy, s důrazem na energetickou bezpečnost a dekarbonizaci. Zároveň jsme svědky historicky nejvyššího počtu hodin se zápornými cenami elektřiny, což ukazuje na potřebu inovací a investic do flexibility sítě. Přidejte k tomu kontroverzní návrh na zvýšení poplatků za činnost Energetického regulačního úřadu a máme před sebou dynamický obraz současné energetické politiky. Pokračujte ve čtení a zjistěte více o těchto fascinujících tématech, která formují budoucnost energetiky v EU.


Rozvoj infrastruktury elektrizační soustavy

Ministři energetiky EU na svém zasedání 30. května schválili závěry týkající se rozvoje udržitelné infrastruktury elektrizační soustavy. Cílem je zajistit energetickou bezpečnost a dekarbonizaci EU. Podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny v EU se od roku 2004 více než zdvojnásobil, což klade důraz na nutnost dlouhodobého a koordinovaného plánování infrastruktury. Ministři zdůraznili potřebu investic do přenosových a distribučních soustav, a také důležitost kybernetické bezpečnosti v kontextu rostoucích hrozeb.


Klíčové body:

 • Potřeba dlouhodobého plánování (10-20 let).

 • Zvýšené investice do přenosových a distribučních sítí.

 • Důraz na bezpečnost a odolnost proti kybernetickým útokům.
Záporné ceny elektřiny

V prvním pololetí roku 2024 zažila Česká republika rekordní množství hodin se zápornými cenami elektřiny. Tento jev, kdy výrobci platí za odběr, byl zaznamenán ve 182 hodinách, což překonává celý loňský rok. Pro spotřebitele to znamená levnější elektřinu, ale pro výrobce a investory představuje komplikace. Záporné ceny ukazují na nedostatečnou flexibilitu energetických zdrojů a mohou zpomalit investice do obnovitelných energií. Investoři se mohou cítit odrazeni, protože tyto ceny zhoršují návratnost investic a zvyšují finanční rizika.Pro spotřebitele je to skvělá zpráva – nižší ceny elektřiny mohou znamenat úspory na účtech. Ale co se skrývá za tímto fenoménem? Záporné ceny elektřiny často odhalují nedostatky v infrastruktuře a schopnosti integrovat proměnlivé obnovitelné zdroje, jako je sluneční a větrná energie. Když je produkce těchto zdrojů vysoká a poptávka nízká, dochází k přebytku energie, což tlačí ceny dolů, až do záporných hodnot. Tato situace nutí energetické společnosti k inovacím a hledání způsobů, jak zlepšit skladování energie a flexibilitu sítě.


Záporné ceny elektřiny jsou tedy výzvou i příležitostí. Na jedné straně zvyšují tlak na zlepšení energetické infrastruktury a inovace ve skladování energie, na druhé straně mohou odrazovat investory kvůli vyšším rizikům. Aby bylo možné udržet tempo přechodu k obnovitelným zdrojům a zároveň zajistit stabilitu trhu, bude nezbytné vyvinout nové strategie a technologie, které umožní lepší integraci obnovitelných zdrojů a zajištění jejich ekonomické životaschopnosti.


Německý poplatek za skladování plynu

Německo plánuje zrušit poplatek za skladování plynu na hraničních přechodech se sousedními zeměmi. Tento poplatek, zavedený v roce 2022, měl pokrýt náklady na nákup neruského plynu. Členské země jako Česká republika, Maďarsko, Rakousko a Slovensko však argumentovaly, že poplatek neúměrně zvyšuje náklady na dovoz plynu a znesnadňuje odklon od ruského plynu. Evropská komise vyjádřila pochybnosti o zákonnosti tohoto poplatku a Německo se dohodlo na jeho zrušení, přestože k tomu dojde až začátkem roku 2025.


Klíčové body:

 • Poplatek zvyšuje náklady na dovoz plynu.

 • Zrušení plánováno na rok 2025.

 • Potřeba hledat mimořádné legislativní kroky pro rychlejší zrušení.


Návrh na zvýšení poplatků na činnost ERÚ

Ministerstvo průmyslu a obchodu přišlo s návrhem na zvýšení poplatků, které platí odběratelé elektřiny za činnost Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Současný poplatek ve výši 2,39 Kč měsíčně za odběrné místo by mohl být výrazně zvýšen, což vzbudilo vlnu nesouhlasu mezi spotřebiteli i odborníky.Zvýšení poplatku přichází v době, kdy domácnosti i firmy čelí rostoucím nákladům na energie. Kritici argumentují, že vyšší poplatek zatíží již tak napjaté rozpočty, aniž by přinesl adekvátní zlepšení služeb. Navíc se objevují obavy, že zvýšené náklady na regulaci energetického trhu budou přeneseny přímo na spotřebitele, což by mohlo zvýšit ceny elektřiny.


Ministerstvo tvrdí, že zvýšení poplatků je nezbytné pro pokrytí aktuálních nákladů na regulaci a podporu energetického trhu. Nicméně, skeptici požadují větší transparentnost a efektivitu v hospodaření ERÚ. Podle nich by měly být nejprve optimalizovány stávající procesy a až poté zvažováno jakékoli zvýšení poplatků.


Místo zvyšování poplatků by ministerstvo mohlo zvážit alternativní způsoby financování, například z výnosů z evropských emisních povolenek. Tento krok by snížil finanční zátěž na spotřebitele a zároveň zajistil potřebné prostředky pro regulaci trhu.


Evropský Úřad pro Umělou Inteligenci

Evropská komise zřídila Evropský úřad pro umělou inteligenci, který má zaručit jednotné uplatňování aktu o umělé inteligenci. Cílem je zajistit, aby AI byla důvěryhodná a bezpečná. Úřad bude podporovat správní orgány v členských státech, vypracovávat kodexy správné praxe a provádět testování a hodnocení modelů AI.


Klíčové body:

 • Zřízení úřadu pro jednotné uplatňování pravidel AI.

 • Podpora a spolupráce s členskými státy a odbornou komunitou.

 • Zajištění evropského přístupu k AI na mezinárodní úrovni.


Klimatický Cíl do Roku 2040

Ministři životního prostředí diskutovali o klimatickém cíli do roku 2040, který zahrnuje 90% snížení emisí skleníkových plynů oproti roku 1990. Diskuse se zaměřila na konkurenceschopnost evropského průmyslu, spravedlivou transformaci a adekvátní finanční rámec. Ministři zdůraznili potřebu zjednodušení povolovacích postupů a řešení úzkých míst v dodavatelských řetězcích.


Klíčové body:

 • 90% snížení emisí do roku 2040.

 • Důraz na konkurenceschopnost a spravedlivou transformaci.

 • Potřeba zjednodušení povolovacích postupů.


Nově Zvolený Evropský Parlament

Volby do Evropského parlamentu přinesly výrazný posun doprava. Nově zvolení europoslanci budou spolurozhodovat o klíčových rozhodnutích, včetně nové evropské legislativy a klimatických cílů do roku 2040. Výsledky voleb ukazují výrazný vzestup krajní pravice ve Francii a Německu, což může mít dopad na budoucí politické směřování EU.


Klíčové body:

 • Výrazný posun doprava v nově zvoleném Evropském parlamentu.

 • Spolurozhodování o klíčových legislativních otázkách.

 • Vzestup krajní pravice ve Francii a Německu.


Závěr

Rok 2024 přináší do evropské energetiky významné změny a výzvy. Od schválení plánů na udržitelnou infrastrukturu elektrizační soustavy, přes historicky vysoký počet hodin se zápornými cenami elektřiny, až po kontroverzní návrhy na zvýšení poplatků za činnost Energetického regulačního úřadu. Tyto změny ukazují na potřebu inovací, investic a efektivní regulace.


Pokud hledáte odborné poradenství a řešení v oblasti energetiky, naše služby vám mohou pomoci navigovat v tomto dynamickém prostředí a zajistit udržitelné a ekonomicky výhodné energetické strategie pro vaši organizaci.

10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page