top of page
  • Obrázek autoraENG-CR s.r.o.

Aktuální dění v oblasti energetiky (5/24)

Úvod

Energetický sektor v Evropě a zejména v České republice prochází významnými změnami a výzvami. Tento článek poskytne přehled o aktuálním dění, konkurenceschopnosti, investicích a regulacích týkajících se energetiky na úrovni EU a České republiky.Konkurenceschopnost a investice

Rada pro konkurenceschopnost EU v květnu přijala klíčové závěry ohledně evropské průmyslové politiky. Zdůraznila význam Zelené dohody pro udržitelný růst a inovace jako hlavní hnací sílu evropské konkurenceschopnosti. Mobilizace finančních prostředků pro strategická odvětví, jako jsou energetika a digitální technologie, je považována za nezbytnou. Diskuse se zaměřují na posílení nástrojů soukromého a veřejného financování s využitím Evropské investiční banky (EIB) a dalších evropských fondů​​.Aktualizace pokynů pro zavádění OZE

Evropská komise zveřejnila nová doporučení pro urychlení povolovacích řízení projektů obnovitelných zdrojů energie (OZE) a jejich infrastrukturních projektů. Nové pokyny zahrnují určení akceleračních zón pro OZE a uspořádání aukcí na jejich výstavbu. Komise zdůrazňuje význam digitalizace a zapojení komunit do plánování těchto projektů​​.Veřejná podpora pro dostavbu Dukovan schválena


Evropská komise schválila veřejnou podporu pro dostavbu pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Podpora zahrnuje smlouvu o výkupu elektřiny, finanční pomoc a ochranu investora. Nový blok by měl zahájit zkušební provoz v roce 2036 s komerčním provozem od roku 2038​​.
Diskuse o 14. sankčním balíčku vůči Rusku

Evropská komise představila návrhy pro další sankční balíček zaměřený na ruský zkapalněný zemní plyn (LNG). Německý hospodářský institut DIW uvádí, že EU může zajistit dodávky plynu bez potřeby importů z Ruska, díky alternativním zdrojům jako je Norsko, USA, Alžírsko, Nigérie či Katar. Importy ruského plynu klesly na čtvrtinu objemu před válkou na Ukrajině. Zajištění bezpečnosti dodávek není překážkou rozšíření sankcí na ruský LNG, což podporují Německo, Francie a Belgie, ale proti je například Maďarsko​​.Zákaz produktů z nucené práce

Evropský parlament schválil nařízení zakazující produkty vyrobené nucenou prací na trhu EU. Toto opatření je součástí širšího úsilí o odstranění nucené práce globálně a zahrnuje přísné vyšetřovací procesy a spolupráci mezi evropskými a místními orgány​​.Aktualizace z české energetické legislativy

Podle posledních aktualizací Energetického regulačního úřadu (ERÚ) se česká legislativa zaměřuje na optimalizaci rezervací distribučních kapacit pro plyn, což zahrnuje kalkulátory pro optimální rezervaci kapacit na dobu neurčitou a na měsíční bázi pro rok 2024​.Novela Energetického zákona 2024

Letošní novela energetického zákona, známá jako Lex OZE II, přinesla několik významných změn. Automatická prolongace smluv nyní vyžaduje informační povinnost ohledně ceny a dalších smluvních podmínek 30 dnů před prodloužením. Nové termíny pro vyúčtování jsou stanoveny zákonem, maximální délka zúčtovacího období je 14 měsíců. Smlouvy s dynamickým určením ceny jsou zavedeny jako nový koncept, kde se cena mění podle tržních podmínek. Novela také definuje zvláštní práva pro zranitelné zákazníky, kteří potřebují nepřetržitou dodávku elektřiny pro životně důležité zařízení​.


Nová zelená úsporám a Oprav dům po babičce

Programy Nová zelená úsporám Light a Oprav dům po babičce zaznamenaly významné úpravy, které plní svůj účel v podpoře udržitelné energie a zlepšení bydlení. Od června 2024 mohou senioři a nízkopříjmoví občané získat až 250 000 Kč na zateplení domu. Program Oprav dům po babičce nyní nabízí více než 50% podporu na komplexní renovace domů a je dostupný pro širší okruh domácností díky zmírnění podmínek vlastnictví nemovitostí. Tři zásadní změny zahrnují zvýšení maximální částky podpory, rozšíření cílové skupiny a zjednodušení administrativních procesů. Zájem o komplexní renovace výrazně roste, což je vidět na zvýšeném počtu podaných žádostí a realizovaných projektů. Programy přispívají k energetické efektivitě, snížení emisí a zlepšení kvality bydlení pro široké spektrum obyvatel​​.


Závěr

Energetická politika na úrovni EU i České republiky se intenzivně zaměřuje na udržitelnost, inovace a bezpečnost dodávek. Aktuální opatření a iniciativy představují kroky směrem k zajištění energetické nezávislosti, udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Důraz na obnovitelné zdroje energie a modernizaci energetické infrastruktury zůstává klíčovou prioritou.

9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page