top of page
 • Obrázek autoraENG-CR s.r.o.

Report o komoditních trzích (týdenní upřesnění)

Tento článek poskytuje přehled o vývoji cen klíčových energetických komodit.


Trh s Elektřinou

Cena a Trendy

Na trhu s elektřinou se cena nadále drží pod hranicí 100 EUR/MWh, s mírným klesajícím trendem v červnu. Roční kontrakty vykazovaly minimální pohyb, s cenovými odchylkami do 2,5 % během sledovaného týdne. Vývoj cen elektřiny bude v následujícím období ovlivňován zejména trhem s plynem a emisními povolenkami.


Faktory Ovlivňující Cenu
 1. Trh s Plynem: Cena elektřiny je úzce propojena s vývojem na trhu se zemním plynem.

 2. Emisní Povolenky: Aktuální cena emisních povolenek také hraje významnou roli, drží se kolem 70 EUR/t CO2.


Emisní Povolenky


Cena a Trendy

Cena emisních povolenek se drží na průměru tohoto roku, kolem 70 EUR/t CO2. Cena je pod vlivem cen zemního plynu, což má přímý dopad na náklady výrobců elektřiny.


Faktory Ovlivňující Cenu
 1. Cena Zemního Plynu: Jako jeden z hlavních zdrojů emisí ovlivňuje náklady na emisní povolenky.

 2. Regulace a Sankce: Evropská politika a nové sankční balíčky mohou mít dopad na tržní dynamiku.


Trh s Černým Uhlím


Cena a Trendy

V posledním týdnu došlo k mírnému poklesu ceny černého uhlí na 118,50 USD/t, avšak cena se stále pohybuje nad průměrem tohoto roku, který činí 108,12 USD/t.


Faktory Ovlivňující Cenu
 1. Ukončení Provozu Uhelných Elektráren: Dopady na energetickou bezpečnost a cenu elektřiny jsou stále diskutovány.

 2. Klimatické Cíle: Politická opatření na ochranu klimatu mohou mít vliv na trh s uhlím.


Trh s Plynem

Cena a Trendy

Cena zemního plynu v posledním týdnu nezaznamenala významné změny. Kontrakt THE-CAL-27 zůstává pod hranicí 30 EUR/MWh. Zásobníky plynu jsou naplněny na 68,66 %.


Faktory Ovlivňující Cenu
 1. Sankční Balíčky proti Rusku: Evropská komise projednává nové sankce, které mohou zvýšit náklady na dopravu plynu.

 2. Sezónní Vlivy: Teplejší počasí a vyšší produkce z fotovoltaik mohou ovlivnit tržní ceny.


Trh s Ropou


Cena a Trendy

Cena ropy Brent se v posledním týdnu opět zvýšila nad 80 USD/bbl. Pozornost je věnována ruskému tankeru SCF Primorye, který přeložil náklad ropy u břehů Singapuru, aby se vyhnul sankcím USA.


Faktory Ovlivňující Cenu
 1. Geopolitické Události: Sankce a mezinárodní vztahy mají významný vliv na ceny ropy.

 2. Poptávka a Nabídka: Celosvětová poptávka po ropě a její dostupnost ovlivňují tržní ceny.


 

Zajímavosti za uplynulý týden


ČR bude Čistým Dovozcem Elektřiny

Podle odhadů by Česká republika mohla být čistým dovozcem elektřiny již v roce 2027, nebo dokonce dříve při kritickém vývoji. Tento posun je důsledkem postupného útlumu uhelných elektráren a omezených investic do nových zdrojů energie. Energetický mix se mění a potřeba dovozu elektřiny narůstá, což reflektuje i širší evropské trendy směrem k dekarbonizaci a snížení emisí.


Opatření MPO na Zajištění Energií

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo soubor opatření pro zajištění bezpečnosti dodávek energií v případě rychlého útlumu uhlí. Opatření zahrnují podporu rozvoje nových energetických zdrojů, včetně zemního plynu, vodíku a technologií pro zachytávání oxidu uhličitého. MPO také plánuje urychlit povolovací procesy a zavést kapacitní mechanismy, které zajistí stabilní dodávky elektřiny i při zvýšeném dovozu.


 

Tento článek nabízí komplexní přehled o aktuálním vývoji cen klíčových energetických komodit. Pro odborníky i širokou veřejnost poskytuje důležité informace o cenových trendech a faktorech ovlivňujících energetickou bezpečnost České republiky. Každá komodita je ovlivňována specifickými faktory, které je důležité sledovat pro lepší porozumění tržní dynamiky a plánování budoucích investic.


3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page