top of page
  • Obrázek autoraENG-CR s.r.o.

Report o komoditních trzích (týdenní upřesnění)

Trh s elektřinou


V uplynulém týdnu byl trh s elektřinou relativně klidný, přičemž ceny sledovaných ročních kontraktů zaznamenaly pokles. Nejbližší roční kontrakt zakončil na hodnotě 97,40 EUR/MWh, což představuje pokles o téměř 3,5 %. Tento vývoj je formován zejména situací na trhu s plynem a s emisními povolenkami. Dlouhodobé trendy ukazují, že masivní rozvoj obnovitelných zdrojů, zejména solárních a větrných elektráren, přispívá k poklesu cen elektřiny. Nicméně, další významné zlevnění se neočekává bez doplnění o další zdroje jako jsou paroplynové elektrárny a bateriová uložiště.


  • Masivní rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE): Výstavba solárních a větrných elektráren přinesla až pětinové zlevnění cen elektřiny. Tento trend však zřejmě nebude pokračovat bez podpory dalších zdrojů, jako jsou paroplynové elektrárny a bateriová uložiště.

  • Volatilita na trhu s plynem a emisními povolenkami: Cena elektřiny je dlouhodobě formována vývojem na těchto trzích. V posledních týdnech byla sledována stabilizace cen ročních kontraktů na zemní plyn, což mělo vliv i na trh s elektřinou.


Emisní povolenky


Na trhu s emisními povolenkami je přebytek, a Evropská komise se rozhodla část povolenek stáhnout z trhu. Tento krok má za cíl stabilizovat ceny povolenek, které v uplynulém týdnu klesly na hodnotu 72,33 EUR/t CO2. I když se krátkodobě očekává pokles, dlouhodobě by měly ceny povolenek růst v důsledku zpřísňování emisních limitů.


Černé uhlí


Cena černého uhlí v posledním týdnu vzrostla a nyní se pohybuje pod 125 USD/t. Tento růst může být spojen s omezením produkce a zvýšenou poptávkou na trhu.


Denní trh s elektřinou


Týdenní průměr cen na denním trhu s elektřinou zůstal téměř nezměněn, s hodnotou 84,05 EUR/MWh. Podobně i týdenní průměr Indexu OTE na českém vnitrodenním trhu se zemním plynem zůstal skoro beze změny, s hodnotou 37,2 EUR/MWh. Pro nadcházející týden očekáváme mírný pokles průměrné vnitrodenní ceny elektrické energie na hodnotu cca 75 EUR/MWh, kterou dolů bude tlačit vyšší produkce OZE.


Trh s plynem


Trh s plynem zůstává klíčovým faktorem ovlivňujícím další oblasti energetiky. Výrazné zlevnění plynu od roku 2022 vedlo k poklesu investic do tepelných čerpadel, zatímco spotřebitelé se vracejí k plynovým kotlům. Zvláštní pozornost byla věnována odstávkám v Norsku, které jsou klíčové pro cenový vývoj. Nedávné zkrácení očekávané odstávky v Norsku přineslo zklidnění situace a snížení cen ročních kontraktů.Ropa Brent


Cena ropy Brent se dostala na hladinu 77,52 USD/bbl. Tento vývoj je ovlivněn kroky skupiny OPEC+, která plánuje pokračovat v útlumu produkce a zvýšení těžebních limitů pro Spojené arabské emiráty.


Měnový kurz


Česká koruna zůstává stabilní, bez výrazných změn vůči euru. Analytici ČNB neočekávají v blízké budoucnosti oslabení koruny nad hranici 25 CZK/EUR.


 

Aktuality


Ceny elektřiny v Německu dosáhly tisíců eur kvůli nižší výrobě ze solárních zdrojů

V Německu došlo k dramatickému nárůstu cen elektřiny až na tisíce eur za MWh, což je způsobeno poklesem výroby ze solárních elektráren. Tento vývoj je dalším důkazem volatility trhu s obnovitelnými zdroji a jeho závislosti na počasí.


Maďarsko pokračuje v nákupech plynu z Ruska

Maďarsko neplánuje přestat nakupovat plyn z Ruska, jak uvedl ministr zahraničí. Tento krok je důležitý pro zajištění energetické stability a reflektuje geopolitickou závislost na ruských dodávkách. 

Závěrem


Vývoj cen na komoditních trzích je komplexní a ovlivněný řadou faktorů. Elektřina zaznamenala pokles cen díky rozvoji obnovitelných zdrojů, zatímco cena plynu a emisních povolenek hraje klíčovou roli v dlouhodobých predikcích. Trh s černým uhlím a ropou Brent je ovlivněn produkčními a geopolitickými faktory. Stabilní měnový kurz CZK/EUR a aktuální události z Německa a Maďarska poskytují širší kontext pro pochopení současné situace na trzích.


3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page