top of page
  • Obrázek autoraENG-CR s.r.o.

Pravidla pro správné nastavení záloh na dodávku energií

Energetický regulační úřad (ERÚ) se v současné době zaměřuje na problémy vyplývající ze špatně nastavených záloh na dodávku energií, které mohou mít pro spotřebitele vážné finanční důsledky. Nejedná se pouze o nedoplatky při nízkých zálohách, ale také o přeplatky v řádu desetitisíců korun, které někteří dodavatelé odmítají vrátit.


Podle platného zákona musí výše záloh odpovídat tzv. důvodně předpokládané spotřebě, kterou dodavatelé odvozují od minulé spotřeby konkrétního zákazníka. I když jsou zálohy stanoveny na celé zúčtovací období, mohou se v průběhu tohoto období změnit. Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ, zdůrazňuje, že je důležité žádat dodavatele o snížení záloh v případě, že dojde ke snížení spotřeby, a to prostřednictvím samoodečtu.


Rozpis záloh je také klíčovou součástí vyúčtování. Dodavatel by měl zohlednit veškeré zálohy uhrazené během zúčtovacího období. Délka zúčtovacího období nesmí přesáhnout 14 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a dodavatel ve vyúčtování porovnává částku zaplacenou na zálohách se samotnou cenou za dodávku. V případě výrazného nedoplatku by dodavatel měl zvýšit zálohové platby, v případě přeplatku je naopak důležité snížit zálohy.


ERÚ také upozorňuje na situace, kdy dodavatelé zvolí nerovnoměrné stanovení záloh v závislosti na měsíční očekávané spotřebě dle tzv. typového diagramu dodávek. I v těchto případech platí, že za celé zúčtovací období může zákazník na zálohách zaplatit maximálně částku odpovídající jeho důvodně předpokládané spotřebě.


Pro kontrolu výpočtu záloh mohou spotřebitelé využít srovnávač na webových stránkách ERÚ, který nejen porovnává nabídky dodavatelů, ale také vypočítává optimální výši záloh.

V případě vysokých nedoplatků doporučuje ERÚ kontaktovat dodavatele a snažit se s ním sjednat splátkový kalendář. Přeplatek může být vítanou finanční injekcí, avšak pokud ho dodavatel odmítne vyplatit, je nutné podniknout kroky pro jeho vymáhání.

Správně nastavené zálohy jsou klíčové pro transparentní vztah mezi dodavatelem a spotřebitelem. Důkladná kontrola a aktivní komunikace mohou minimalizovat finanční rizika a zajistit férové podmínky pro obě strany. Celkově je důležité, aby spotřebitelé pečlivě sledovali výpočet záloh a v případě nejasností či problémů komunikovali s dodavatelem, aby se předešlo finančním komplikacím.


Pravidla pro správné nastavení záloh na dodávku energií

Primární pravidla pro výpočet záloh

Zálohové platby jsou záležitostí smluvní, a to včetně frekvence, výše a způsobu jejich placení. Dodavatel musí v souladu s energetickým zákonem stanovit zálohy tak, aby odpovídaly nejvýše důvodně očekávané spotřebě. To znamená, že se zohledňuje minulá spotřeba domácnosti a aktuální cena energie.

Nastavení měsíční zálohy

Časté změny záloh

Důležitost správně nastavených záloh

Kontrola záloh

Produkty s dynamickým určením ceny

Snížení spotřeby

Co dělat, když zálohy nesedí


Pokud máte další otázky nebo potřebujete poradit, neváhejte se na nás obrátit pomocí kontaktního formuláře. Rádi Vám poskytneme součinnost.

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page