top of page
  • Obrázek autoraENG-CR s.r.o.

Analýza trhu s energetikou: aktuální trendy a vlivy na ceny (měsíční souhrn)

Duben 2024 přinesl do světa komoditních trhů zajímavé události a vývoj, který ovlivnil ceny energií a surovin. Představme si, jaké trendy a faktory stály za vývojem cen elektřiny, zemního plynu, emisních povolenek, černého uhlí a ropy.


Elektřina a její vazby na trh

Cena elektřiny vykazuje pokles, což je pozitivní zpráva pro spotřebitele. K 2. dubnu 2024 byla cena elektřiny na trhu základních pásů kolem 75 EUR/MWh. Zemní plyn, který je jedním z faktorů ovlivňujících elektřinu, se obchodoval za cenu okolo 30 EUR/MWh. Dalším klíčovým faktorem jsou emisní povolenky, jejichž cena se pohybovala kolem 60 EUR/t CO2. Očekávalo se, že pokles emisí v EU v roce 2023 o 11 % bude mít pozitivní dopad na cenu emisních povolenek. Toto se ovšem nestalo a elektřina v posledním týdnu výrazně rostla až na hodnotu 99,94 EUR/MWh.Zemní plyn a jeho geopolitický kontext

Ceny zemního plynu zaznamenaly růst z důvodu geopolitických napětí, zejména v souvislosti s konfliktem mezi Ukrajinou a Ruskem. Očekávalo se, že ceny kontraktu na nejbližší měsíce byly kolem 25 EUR/MWh. Situaci zhoršila i potřeba nahrazovat plyn z Ruska dovozem LNG. Poslední zavírací cena ze dne 17.4.2024 pro BL zemní plyn FY25 je 37,91. Za uplynulý měsíc komodita zemního plynu připsala 3 EUR/MWh.Ceny elektrické energie na denním trhu

Emisní povolenky a změny v cenách

Ceny emisních povolenek zaznamenaly výrazný nárůst, přičemž cena povolenek stoupla na téměř 73,62 EUR/t CO2. Očekávalo se, že pokles cen kvůli zveřejnění reportu o průměrném snížení emisí společností v EU o 11 % v roce 2023 byl dočasný a cena povolenek opět rostla.


Černé uhlí a jeho stabilní cena

Cena černého uhlí zůstávala relativně stabilní, což naznačovalo dostatečné zásoby a nedostatek významných událostí ovlivňujících trh. Cena se pohybovala kolem 120 USD/t.


Trh s ropou a jeho nejistá budoucnost

Ceny ropy se pohybovaly v mantinelech 89-91 USD/bbl. Závislost na geopolitických událostech, jako je konflikt mezi Íránem a Izraelem, a ekonomické faktory, jako je inflace v USA, držely ceny ropy stabilní.


Kam směřuje trh?

Analýza událostí na komoditních trzích v dubnu 2024 ukazuje na významný vliv geopolitických událostí, změn v počasí a ekonomických faktorů na ceny energií a surovin. Očekává se, že tyto rostoucí trendy budou pokračovat a že investoři budou muset být připraveni na další oscilace na trhu s komoditami. V následujících měsících můžeme očekávat ceny elektrické energie pohybující se okolo hodnot 70-80 EUR/MWh, v zimních měsících by se ceny mohli přibližovat k hodnotám okolo 100 EUR/MWh.


Tento článek poskytuje pohled na vývoj komoditních trhů v dubnu 2024 a jeho vliv na ceny jednotlivých komodit. Pokud potřebujete další informace nebo hlubší analýzu, neváhejte se zeptat!

6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page